Quạt điện Asiavina

Showing all 10 results

 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%
 • 13.500.00016.900.000

  Quạt đứng công nghiệp Xwind DFS750

  Model: DFS 750 Kiểu: Đứng Công suất(W): 260 Sải cánh (mm): 750 Lượng gió (m3/min): 302 Cấp độ gió: 3 cấp độ Tần số (Hz): 50 Độ ồn (Db): 75 Tốc độ (Rpm): 1100 Điện áp (V): 220 Hãng sản xuất: Điện cơ Hà Nội Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng
  -20%